หมั่นดูแลสุขภาพ ห่วงเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก

โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส พบได้บ่อยในเด็กทารก และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย ไม่ยอมรับประทานอาหาร มีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม ฝ่ามือ ฝ่าเท้า นายแพทย์วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ข้อมูลผู้ที่ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดเลย จากข้อมูลงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 27 ตุลาคม 2560 พบผู้ป่วยแล้ว 889 ราย อำเภอที่พบมากที่สุดคือ อ.วังสะพุง 194 ราย อ.เชียงคาน 128 ราย และ อ.ด่านซ้าย 93 ราย โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส พบได้บ่อยในเด็กทารก และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย ไม่ยอมรับประทานอาหาร มีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยอีกว่า ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จึงขอแจ้งเตือนผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในเรื่องการป้องกัน ดังนี้ 1. โรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล 2. รักษาความสะอาด อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แปรงฟันเช้า-เย็น 3. ตัดเล็บให้สั้น หมั่นรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 4.หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร หรือก่อนหยิบจับของเข้าปาก 5. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ หลอดดูด ช้อน-ส้อม ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ แปรงสีฟัน 6. ควรใช้ช้อนกลางทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 7. สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลหมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาด อยู่เสมอ 8. ดูแลสุขภาพเด็กและสังเกตอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด 9.ควรแยกเด็กป่วยออก จากเด็กปกติ และไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นายแพทย์วิวรรธน์ เปิดเผยด้วยว่า หากไม่ระมัดระวังป้องกันอย่างเข้มงวด ก็อาจทำให้โรคนี้แพร่ระบาดได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น จึงฝากเตือนผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ให้ดูแลสุขอนามัยของเด็กเป็นอย่างดี และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของเด็กอยู่เสมอ ก็จะทำให้ไม่มีการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก อย่างแน่นอน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth