ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สุรินทร์) ภายในมีพื้นที่การปลูกหม่อนต้นแบบและโรงเรือนเลี้ยงหนอนไหม ซึ่งสามารถเรียนรู้วิวัฒนาการของหนอนไหม ตั้งแต่ระยะฟักไข่ ระยะหนอนไหมทอรัง การสาวไหม การย้อมไหมจากสีธรรมชาติ และการทอผ้าไหม นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมให้ชม และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นผลิตภัณฑ์จากรังไหมแปรรูป

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เสียค่าเข้าชม (กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรบรรยายควรทำหนังสือแจ้งมาล่วงหน้า). ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand