ปีนี้ฝนดี ทำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มเป็น 103 ล้านตันอ้อย

สอน.ระบุปีนี้ฝนดี ช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่ดีขึ้น จาก 92.9 ล้านตันอ้อยเป็น 103 ล้านตันอ้อย ขณะที่ราคาอ้อยขั้นต้นยังไม่ได้ข้อสรุป
นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า สอน. ประเมินภาพรวมผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการหีบอ้อยประจำปี 2560/61 จะมีปริมาณอยู่ที่ 103.6 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลผลิตประจำปี 2559/60 ที่มีผลผลิตรวม

92.9 ล้านตันอ้อย เฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ประมาณ 10.6 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ 9 ตันต่อไร่ เนื่องจากปีนี้ฝนมีปริมาณมากเพียงพอทำให้อ้อยเจริญเติบโตได้ดีกว่า ฤดูการผลิต 2559/60 ที่ประสบกับภาวะภัยแล้ง สำหรับพื้นที่เพาะปลูกอ้อยภาพรวมอยู่ที่ 11 ล้านไร่

สำหรับราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตประจำปี 2560/61 เดิมมีการกำหนดว่าจะอยู่ในช่วง 861บาทต่อตันอ้อย แต่ผลจากการทำประชาพิจารณ์เมื่อเร็วๆนี้ ชาวไร่อ้อย อยากได้ ราคาอ้อยขั้นต้นละ 880 – 900 บาทต่อตันอ้อย เนื่องจากต้นทุนปลูกอ้อยที่กรรมการอ้อยฯ รับรองอยู่ที่ตันละ 1,156 บาท ดังนั้นจึงมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นหัวหน้าคณะทำการพิจารณาหาทางออกต่อไป

อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือในลักษณะเงินเพิ่มค่าอ้อยโดยการให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.แล้วมาจ่ายให้ชาวไร่อ้อยไป จากนั้น ค่อยทำการชำระคืนในช่วงต่อไปนั้น แนวทางดังกล่าว จะไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเนื่องจากประเทศบราซิลจับตามองเรื่องนี้อยู่ โดยเห็นว่า เงินช่วยค่าอ้อย ที่ประเทศไทยดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา เป็นการอุดหนุนชาวไร่อ้อย และประเทศไทยก็อาจจะถูกมองว่าทำผิดข้อตกลงองค์การการค้าโลกหรือ WTO ดังนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือ น่าจะจ่ายราคาอ้อยขั้นต้นตามความจริงไปก่อน แต่ทั้งนี้จะได้ราคาอ้อยขั้นต้นสูงสุดตามที่ชาวไร่อ้อยต้องการตันอ้อยละ 900 บาทหรือไม่นั้น ต้องรอการพิจารณาของคณะทำงาน ที่ตั้งขึ้นมาก่อนว่าจะมีความเห็น และมีแนวทางช่วยเหลือหรือทางออกมีเหมาะสมอย่างไรต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.