นาเกลือ

กองเกลือสีขาวดูราวภูเขาลูกเล็กๆ เรียงกันกองแล้วกองเล่าอย่างเป็นระเบียบ คือภาพอันน่าประทับใจในสายตาทุกคนที่ได้มีโอกาสขับรถหรือเดินทางผ่านเส้นทางนาเกลือแห่งสมุทรสาครซึ่งนาเกลือกับสมุทรสาครเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร เพราะสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีการทำนาเกลือมากที่สุดของประเทศไทย และแทนที่จะทิ้ง ร้างนาเกลือไว้กลางความว่างเปล่า ทาง “ศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ”

นำโดยคุณเลอพงษ์ จั่นทอง ได้จัดทำโครงการเส้นทางสายเกลือขึ้นเพื่อสืบทอดองค์ความรู้การทำนาเกลือ วิถีเกษตรกรนาเกลือ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกลือให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล เส้นทางสายนาเกลือที่กินอาณาบริเวณตั้งแต่ ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางโทรัด ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ และบริเวณ สองข้างทางของถนนสายพระรามที่ 2 จนถึงเขตจังหวัดสมุทรสงคราม จึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทาง มาถ่ายภาพโดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์อัสดงนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่นาเกลือจะตกอยู่ในมิติที่งดงามที่สุดของวัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand