การยกระดับทักษะจากการเรียนรู้ของเด็กซนและธนาคาร

ธนาคารยังไม่เคยปลดพนักงาน แต่ได้ยกระดับทักษะในการให้บริการอื่น ๆ เช่นการแก้ไขปัญหาหนี้และการให้บริการในศูนย์บริการกล่าวว่า Kattiya กล่าวว่า กสิกรไทยเปิดศูนย์บริการอีก 2 แห่งในจังหวัดขอนแก่นและพิษณุโลก Kattiya กล่าวว่าธนาคารได้ร่วมมือกับ SkillLane แพลตฟอร์มการฝึกอบรมดิจิตอลเพื่อให้พนักงานของ KBANK เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์กว่า 400 ครั้ง

เพื่อความรู้และการปรับปรุงบริการ ผ่านโครงการฝึกอบรมออนไลน์นี้พนักงานกว่า 21,000 คนของ KBANK จะได้รับการยกระดับทักษะจากการเรียนรู้ของเด็กซนและธนาคารจะลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลง 10 เท่า โดยปกติแล้วธนาคารจะใช้เงินจำนวน 400 – 500 ล้านบาท